Rezervacijos taisyklės

1. SUSITARIANČIOS ŠALYS

1.1 Terminuota automobilio stovėjimo vietos nuomos Sutartis tarp tiekėjo Enitsa, MB ir kliento yra sudaroma tuo metu, kai klientas rezervuoja ir apmoka automobilio stovėjimo užsakymą internetiniame puslapyje.

1.2 Kai užsakymas buvo patvirtintas pagal nustatytą tvarką, tiekėjas privalo klientui užtikrinti patekimą pagal konkrečiai nurodytas datas ir laiką šiose aikštelėse: Barking atvira aikštelė (J. Dobkevičiaus g. 6A, Vilnius). Klientas automobilį gali statyti į bet kurią laisvą ir nerezervuotą vietą.

1.3 Užsakius terminuotą automobilio stovėjimo vietos nuomą kartu su papildoma paslauga „Rezervuota vieta“, Tiekėjas privalo rezervuoti konkrečią automobilio stovėjimo vietą pagal konkrečiai nurodytas datas ir laiką, rezervuotoje vietoje pastatant žeklą, kuriame yra nurodytas automobilio valstybinis numeris.

1.4 Klientas, pasirinkdamas taupų ar bet kokį kitą rezervacijos paketą, kuris numato, kad pinigai nepasinaudojus paslauga negrąžinami, aiškiai suvokia ir supranta, kad visą riziką dėl paslaugos nepasinaudojimo prisiima pats Klientas, tuo patvirtindamas, kad aiškiai suprato kokią rezervaciją renkasi, bei supranta kur yra stovėjimo aikštelė ir kokios paslaugos aprašytos. Klientas, pasirinkdamas bet kurią rezervaciją be atšaukimo galimybės aiškiai supranta, kad nepasinaudojęs paslauga nepriklausomai nuo priežasčių, negali reikalauti grąžinti pinigus už nesuteiktas paslaugas. Ši sąlyga Klientui yra suprantama ir priimtina.

1.5 Esant neaiškumams galima kreiptis telefonu +370 674 71642 (24/7) arba el. paštu info@barking.lt

2. UŽSAKYMAS 

2.1 Terminuotas automobilio stovėjimo vietos nuomos užsakymas vykdomas internetiniame puslapyje.

2.2 Minimalus terminuotas automobilio stovėjimo vietos nuomos užsakymas – 1 para.

2.3 Pirmas užsakymo žingsnis. Pasirenkamos atvykimo bei išvykimo datos ir apytikslus laikas. Spaudžiama nuoroda TOLIAU.

2.4 Antras užsakymo žingsnis. Pasirenkamas vienas iš terminuotų automobilio stovėjimo vietos nuomos variantų.

2.5 Trečias užsakymo žingsnis. Papildomų paslaugų pasirinkimas.

2.6 Ketvirtas užsakymo žingsnis. Kliento duomenų suvedimas:
a. Įrašomi vardas ir pavardė
b. Įrašomas automobilio valstybinis numeris (būtina nurodyti tikslų valstybinį numerį, nes sistema automatiškai jį fiksuoja ir įleidžia į stovėjimo aikštelę)
c. Įrašomas elektroninio pašto adresas (nurodytu elektroninio pašto adresu bus išsiųstas rezervacijos patvirtinimas)
d. Spaudžiama nuoroda REZERVUOTI

2.7 Penktas užsakymo žingsnis. Apmokėjimas

2.8 Maksimalus leistinas automobilio aukštis daugiaaukštėje aikštelėje yra 2 m. 20 cm., plotis 2 m. 40 cm., ilgis 5 m. 30 cm.

3. APMOKĖJIMAS 

3.1. Apmokėjimui už rezervaciją skirta 1 val. Neatlikus apmokėjimo per vieną valandą, kliento terminuota automobilio stovėjimo vietos nuomos užsakymo rezervacija bus atšaukta.

3.2 Apmokėjimai daromi per Paysera apmokėjimo platformą.

4. PATVIRTINIMAS 

4.1 Terminuotos automobilio stovėjimo vietos nuomos užsakymo patvirtinimas su rezervacijos išklotine ir sąskaita-faktūra (fiziniam arba juridiniam asmeniui) atsiunčiamas rezervacijoje nurodytu elektroniniu paštu per 1 valandą po apmokėjimo.

4.2 Rezervacijos išklotinėje nurodyti šie duomenys:
a. Rezervacijos ID
b. Rezervacijos data
c. Rezervuotos vietos datos ir valandos
d. Kaina
e. Apmokėjimo data
f. Automobilio valstybinis numeris
g. Planas, kaip rasti automobilių stovėjimo aikštelę
h. Paaiškinimai kaip rasti automobilių stovėjimo aikštelę ir kaip veikia sistema
i. Automobilių stovėjimo aikštelės adresas ir pagalbos telefonas.

4.3. Klientas privalo vadovautis automobilio statymo taisyklėmis bei nurodymais, kurios parašytos rezervacijos patvirtinime.
4.4. Jeigu klientas pastato automobilį nesilaikydamas patvirtinime atsiųstų nurodymų, klientas prisiima visą atsakomybę už taisyklių nesilaikymą ir galimas papildomas išlaidas.
4.5. Klientas apgadinęs svetimą turtą nuomos laikotarpiu prisiima pilną atsakomybę dėl tokio turto apgadinimo bei įsipareigoja atlyginti padarytą žalą. Paslaugos teikėjas turi teisę pateikti tretiesiems asmenims duomenis, medžiagą, įrodymus apie galimą įvykį, kurio pasekoje galėjo ar buvo padaryta žala. Jeigu dėl kliento veiksmų paslaugos teikėjas yra priverstas atlyginti tretiesiems asmenims žalą, paslaugos teikėjas įgyją teisę regreso tvarka reikalauti tokios žalos atlyginimo iš kliento.

5. KAINA 

5.1 Terminuotos automobilio stovėjimo vietos nuomos mokesčio dydis priklauso nuo automobilio vietos rezervavimo trukmės, aikštelės, rezervacijos datos, sezoniškumo bei aikštelių užpildymo.

5.2 Visos kainos nurodytos Eurais su PVM.

6. ATŠAUKIMAS 

6.1 Atšaukti terminuotos automobilio stovėjimo vietos nuomos rezervaciją galima tik jeigu pasirinkta rezervacija buvo „Su atšaukimo galimybe“

6.2 Terminuota automobilio stovėjimo vietos nuomos rezervacija gali būti atšaukta likus ne mažiau kaip 12 val. iki nuomos termino pradžios.

6.3 Pinigai nepasinaudojus terminuota automobilio stovėjimo vietos nuomos rezervacija grąžinami tik jeigu buvo laiku atšaukta arba panaikinta rezervacija. Pinigai už nepilnai išnaudotą arba neišnaudotą nuomos laikotarpį negrąžinami.

6.4 Rezervuotas terminuotas automomobilio stovėjimo vietos nuomos terminas nedalomas, laikomas vienu neskaidomu laikotarpiu.

6.5 Baudų už rezervacijos panaikinimą nėra.

6.6 Panaikinus rezervaciją 6.1.p numatytų atveju grąžinama visa už rezervaciją sumokėta suma per 10 dienų.

7. SAUGUMAS 

8.2 Dėl klientų ir jų turto saugumo daugiaaukštėje Barking aikštelėje yra sumontuota perimetro vaizdo stebėjimo sistema, kuri stebima per atstumą apsaugos darbuotojų.

8. SKUNDAI 

9.1 Visi skundai turi būti pateikti tiesiogiai Enitsa, MB, adresu Mindaugo g. 44-50, LT-01311 Vilnius

9. ASMENINIAI DUOMENYS 

9.1 Kliento pateikti duomenys bus saugomi laikantis dabartinių teisės aktų dėl asmens duomenų apsaugos.

9.2 Kliento pateikti duomenys: vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, automobilio valstybinis numeris bus naudojami tik įmonės viduje tvarkant užsakymus. Elektroninis paštas gali būti naudojamas siunčiant specialius pasiūlymus.

9.3 Klientas sutinka gauti įvairaus pobūdžio priminimus, specialius pasiūlymus, apklausos anketas, naujienlaiškius elektroniniu paštu.

9.4 Pasinaudojus automobilio stovėjimo paslauga Klientas sutinka gauti atgalinio ryšio anketą.

10. AUTOMATINĖS NUMERIŲ ATPAŽINIMO SISTEMOS VEIKIMAS 

10.1  Įvažiuojant į Barking.lt aikštelę kameros fiksuoja automobilio valstybinį numerį ir tada pakeliamas automatinis kelio užtvaras. Išvažiuojant sistema veikia taip pat kaip įvažiuojant.

10.2 Jeigu automatinė numerių atpažinimo sistema nesuveikė, įsitikinkite, ar automobilio valstybinis numeris švarus ir neapneštas sniegu.

11. REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI 

11.1 Bet koks ginčas ar nesutarimas dėl šios Sutarties ir/ar susijęs su ja, kuris per 30 (trisdešimt) dienų nuo vienos Šalies pareikšto reikalavimo dėl įsipareigojimų vykdymo neišsprendžiamas derybų keliu, turi būti sprendžiamas Lietuvos Respublikos norminių aktų nustatyta tvarka pagal tiekėjo buveinės adresą.

11.2 Šiai Sutarčiai taikomi ir ji aiškinama pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jeigu sutinkate, paspauskite „Supratau“ arba naršykite toliau. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
There is no selected car class in current office. Please choose another Class!